Kort midsommarsegling

Sällskapet hann inte långt från hemmahamnen på midsommarafton innan de tappade propellern vid en gir. Då vindprognosen var 0 m/s blev det omöjligt att fortsätta färden. Vi hjälpte dem till säker hamn för sillintag! 

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.