Kraftig grundstötning

Kraftig grundstötning, hårt på grund. Vi tog beslutet att evakuera besättningen och lämna båten för bärgning av försäkringsbolaget.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.