Kraftig rökutveckling och fyra småbarn ombord

Medlem får maskinhaveri med kraftig rökutveckling. Stressfaktor blir extra hög då det är många småbarn ombord och de söker nödhamn och ringer stationen på Dalarö. Vi försökte bistå tekniskt men det fanns inget att göra. Bogsering till Baggensfjärden där Rescue Rebecka af Odd Fellow från RS Stockholm tar över och bogserar till hemmahamn. 

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.