Krock mellan två vattenskotrar

Vid lunchtid den 22 maj inkommer larm från Sjö- och flygräddningscentralen om en vattenskoterolycka. Rescue Ilse Sanne lämnade kajen och gick mot platsen med tre frivilliga sjöräddare ombord. Under framkörningen kom information om att inblandade är uppe på land men att vattenskotern troligen ligger kvar. En ytsimmare gör sig klar för en insats men vid ankomst så är alla på land.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.