Krökt axel efter kätting i drevet

Motorbåt som fått kätting i drevet med krökt axel (och ankare) som följd. Rescue Henry Andersson assisterar medlemmen till Trosa.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.