Läckage och drevhaveri

Båtägare kontrollerar drevet efter lättare grundkänning och upptäcker mindre vatteninträngning. Rescue Alexandra assisterade medlemmen till goda vänners brygga.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.