Länsning och lotsning

Under onsdagen så blir vi utkallade till en båt som tagit in vatten. Dock verkar det vara ett mindre läckage så vi länsar ur vatten sedan går båten för egen maskin in till land där vi lotsar in och kontrollerar vatteninträngningen som inte påverkar säkerheten, vi lämnar sedan platsen och ägaren inväntar därefter kranbil för lyft av båt.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Vatteninträngning
Aktivitet:
Länspumpning
Navigationsassistans (lots)
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Siktförhållanden:
Disigt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.