Länspumpning och bogsering av grundstött motorbåt

Samtal från medlemscentralen om 48fots motorbåt som gått på grund. Efter jourskepparen talat med haveristen ombads de ringa 112 eftersom det var sannolik vatteninträngning, samtidigt skickade vi ut ett förlarm. När vi lämnade kaj med Rescue Sonja Margith och Rescue Kersti Hydén hade haveristen lyckats ta sig till Kalmar gästhamn för egen maskin men började ligga riktigt lågt i vattnet. Vi fick snabbt ombord två pumpar vilket gav effekt. Räddningstjänsten var också snabbt på plats och deras dykare kunde konstatera att skadan var stor. Vi bogserade båten till en kaj där Kalmar Hamn kunde lyfta den med sin stora kran.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.