Lar från SOS kommunal räddningstjänst

Larm från SOS kommunal räddningstjänst om brand på Runnö. Vi avgick till Svartöbrygga där vi tog ombord 5 brandmön och utrustning till räddningstjänsten. Därefter avgick vi mot Runnö.

Eftersom angöringsplatsen var svårtillgänglig fick vi hjälp av lokal fiskare att hitta djupt vatten så vi kunde komma in till ön. Vid framkommst fick vi beskedet av Oskarshamns räddningstjänst att dom klarade sig utan hjälp av Mönsterås räddningstjänst, därför vände vi åter mot Svartö för att släppa av brandmän och deras utrustning. Därefter återgång till Lakhamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.