Larm

Snipa med roderhaveri. Fått hjälp av en annan båt, uppdraget avblåst av Sjö- och flygräddningscentralen. 

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.