Larm Flygräddning

Under onsdagen inträffade något som är inte är så vanligt. Det är ett allmänt anrop från JRCC som söker sjöräddningsenheter i området kring Oxelösund då ett av Sveriges 2 nya brandflygplan ska landa på Örsbaken i Nyköping/Oxelösunds skärgård. Piloten rapporterar att planet har fel på landningsstället och kan därför inte landa på Skavsta flyplats som planerat. Det blev ett stort räddningspådrag då man initialt inte fick kontakt med piloten men när kontakt upprättades och piloten meddelade att landningen på vattnet gått bra så blåstes larmet av.

Från oss svarar Rescue 913, Rescue Ingegerd Ramstedt och Rescue Ingrid af Slättö på larmet och sätter kurs mot aktuell position. Efter en stund meddelar, som nämndes ovan, JRCC att landningen gått bra och larmet avbryts.

Senare under dagen får vi telefonsamtal från Kustbevakningen. Sjöflygplanet från den avbrutna flygräddningen tidigare idag ska landa i Oxelösunds hamn för att lyftas av kranbil. Vi kommer överens om att hjälpas åt med att hålla båtar borta vid landningen och bogsera in flygplanet till kaj. På väg kontaktar vi JRCC och VTS (VTS=Vessel Trafic Service, Sjöfartsverkets central som övervakar och har kontakt med alla handelsfartyg i farleden på väg in och ut ur hamnen) för att vara säkra på att inga handelsfartyg är på väg. Väl framme kopplar vi i både för och akter och kan tillsammans, efter några försök, få planet så nära kaj att mobilkranen kommer åt. Tyvärr är mobilkranens krokar för stora för planets infästningar. Vi lyckas dock få tag i lämpliga schacklar via SSAB och Oxelösunds hamn som snabbt kommer och levererar dessa till kajen, stort tack för er service!

Nu kan kranen koppla och lyfta upp planet på land för reparation.

Tack till alla inblandade för god samverkan.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.