Larm från drivande båt i farled

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen om segelbåt med motorhaveri som befinner sig i utsatt läge i farled. Rescue Hans Carlsson går ut och bogserar in haveristen till hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.