Larm från medlem om att båt tagit in vatten

Larm från medlem ang vatteninträngning. Vi hjälper till att länsa med två länspumpar. På grund av den kraftig vinden så slår det in vatten i aktern på båten. Till slut fick vi båten så pass läns att den inte tog in mer vatten och vi kunde bogsera under länsning till upptagningsrampen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.