Larm gällande sjunkande båt!

Under eftermiddagen fick vi ett brådskande larm gällande en sjunkande båt vid Öresundsbron. Vi lämnade skyndsamt och satte högsta fart mot haveristen vars position initialt var något oklar. Väl på plats sätter vi över en besättningsman med vår dieseldrivna pump som tillsammans med grannstationen från Falsterbokanalen och Kustbevakningen med deras pumpar försöker hålla haveristen flytande. Tyvärr får vi ge upp och evakuera efter ett tag, då båten trots insatserna fortsätter sjunka och båten går strax efter det till botten. Ombordvarande tas omhand och insatsen avslutas för vår del.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.