Larm om båt i utsatt läge

Larm om segelbåt i utsatt läge. Eventuellt personer ombord. När vi kommer till haveristen ligger båten bara 5 från land med kraftig slagsida. Grov sjö i området. Vi avbryter försök att nå haveristen, då det är för farligt att simma till haveristen och för grunt för att köra fram till haveristen. I samråd med Kustbevakningen och Sjö-och Flygräddningscentralen avbryter vi uppdraget då det mest troligt inte är personer ombord eller i närheten av båten. Deras jolle ligger förtöjd på land. Vi återgår stationen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Hårt väder/utsatt läge
Aktivitet:
Sök
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
17.2 - 20.7
Vindriktning:
N
Våghöjd:
2 - 3 m
Siktförhållanden:
Måttlig sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.