Larm om brand i fritidsfartyg

Skeppare på fritidsfartyg ringer direkt till jourtelefon och meddelar att han har brand ombord med kraftig rökutveckling. Två personer ombord. När vi anländer till haveristen är branden släckt och läget med rök och brand är under kontroll. Motorn har utvecklat brand av oklar anledning. En av personerna ombord har tydlig påverkan av rökförgiftning. Ambulans med prio rekvireras, fartyget ankras på platsen och transport och syrgasbehandling av skadad sker till brygga i närheten för överlämning till ambulans och ambulanshelikopter.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Brand eller befarad brand
Aktivitet:
Evakuering
Kontroll
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
5.5 - 7.9
Vindriktning:
SE
Våghöjd:
0 - 0.2 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.