Larm om brand på fartyg SV om Vinga

Larm om brand ombord på handelsfartyg. Vår primära uppgift från Sjö och flygräddningscentralen (JRCC) blir att ta ombord 7st brandmän med utrustning i Hovås för transport till det brinnande fartyget. Vi lämnar kaj fullastade med rikting västerut. Båten som brinner ligger för ankar SV om vinga. Det är mycket radiotrafik och vi hör att många enheter är på väg mot positionen. Väl ute vid fartyget sätter vi, med hjälp av enhet från Kustbevakningen (KBV) över brandmännen på fartyget vars last nu brinner kraftigt i fören. Bogerbåtar anländer och påbörjar släckning. Efter ett antal timmar och då man bedömmer att faran för att fartyget ska behöva överges minskat lämnar vi och andra mindre enheter mot hemmahamn för vila och återställning. Vi tackar samtliga inblandade enheter för gott samarbete och sjömanskap.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.