Larm om drivande båt

Larm om drivande båt inkommer där läget beskrivs som osäkert. 12 minuter efter larmet avgår Rescue Stina Sore med 3 man ombord, för att assistera räddningstjänsten som är först framme vid den angivna positionen. Väl på plats kan räddningstjänsten snabbt lokalisera den båt som inringaren troligtvis observerat. Det kan också snabbt konstateras att de inte är i behov av hjälp. Vi genomför då ett kortare utökat sök, för att fastställa att det finns någon annan båt i området som är i behov av hjälp. Efter det korta söker, avbryts insatsen och både Rescue Stina Sore och räddningstjänsten återgår till hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.