Larm om observerad SUP på drift

Larm inkom om en förmodad SUP på drift i 1m höga vågor. Vi söker efter både SUPen och eventuell person i vattnet. Efter ca 15minuter hittas en röd farledsmarkering drivande som troligen är det som observerats från land. Efter en stunds ytterligare sökande i området bärgar vi den och tar med den till Leksand. Vi kontrollerar även platserna för farledsprickar i området och ser att den söder om Hjulbäck saknas och troligen är den vi nu har i båten. Avslutar uppdraget och återvänder till hemmabryggan.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.