Larm om person i vattnet

Larm på peronsökarna från SOS om person i vattnet 08:24. Inringande person hade verkat förvirrad och otydlig - stor osäkerhet om allvaret i larmet. Sjöräddningssällskapet avgick 08:41 med Rescue Stina Sore och anslöt till räddningstjänst och polis utanför Göviken ca 08:45. Räddningstjänsten utförde ett första sök med båt och simmare, Sjöräddningssällskapet ombads avvakta. När polis och räddningstjänst bedömde att larmet saknade förankring i verkligheten blåste de av sin sökinsats. Sjöräddningssällskapet utvidgade sökområdet norrut men återgick till hamn kl 09:10 efter resultatlöst sök. Årendet avslutades 09:20

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.