Larm om saknad person, Örnsberg

Larm inkom under eftermiddagen. Person som observerades hoppa i vattnet vid några bryggor. Oklart om det var en multisportare eller någon som mådde dåligt. Brandkår var på plats med dykare när vi kom fram. Sjöfartsverkets helikopter anslöt också. Söket avbröts efter ungefär en timme. Varvid vi återgick stationen och våra vanliga jobb.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.