Larm om sjunkande träbåt.

Larm från JRCC Sweden Rescue angående motorseglare som håller på att sjunka. Avgår med Rescue Sjömanshuset och går mot angiven position söder om Kåseberga. Platsen är något osäker och vi påbörjar sök efter båten. Strax öster om Kåseberga upptäcks båten och vi ser snabbt att läget är kritiskt. Båten ligger tungt i havet och vågorna slår in över däcket. Beslut tas att skicka över en frivillig sjöräddare till haveristen för att göra en bedömning. Väl ombord bekräftades farhågorna. Vattnet stod upp över knäna inne i båten. Vi skickar skyndsamt över 2 pumpar och begär förstärkning som kommer ifrån Sjöräddningsstationen i Skillinge. När väl våra två pumpar är ingång stiger inte vattnet längre och båten stävar sakta mot Ystad. När Gad Rausing kommer till platsen skickar de över ännu 1 pump samt 1 frivillig sjöräddare till. När denna 3:e pump är igång lyckas vi pumpa undan vattnet och båten börjar bli tömd från vatten. När väl läget börjar stabiliseras så upptäcks att dieseln ombord börjar ta slut så Rescue Gad Rausing kopplar för assistans och drar in till hamnen i Ystad. Väl där möts vi upp av Räddningstjänsten ifrån Ystad och ett gemensamt beslut tas att för säkerheten så lägger vi ett första förband kring båten med absorptionsläns för att suga upp eventuell olja. Efter över 5 timmar är vi åter på stationen och redo för nya uppdrag. Trötta och nöjda efter dagens arbete med mycket gott samarbete mellan olika aktörer.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.