Drunkningstillbud norr om Borgholm

SOS-appen gav larm om drunkningstillbud norr om Borgholm. Vi ropade upp räddningsledningen och försatte besättningen i högre beredskap, dvs förberedde för omedelbar avgång. Dock avbröts vår aktion eftersom ärendet övergått till polisen. 

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.