Larm för Rescuerunner

Under måndagsförmiddagen förstärkningslarmas vi till Vänern för bistå med vår grundgående Rescuerunner Anders Lindquist och besättning. En farkost hade drivit upp en mindre ö och de ombordvarande behöver tas in till land. Vi åker dit och stöttar våra sjöräddare i Vänern med vår grundgående enhet. Tillsammans med våra sjöräddare löser vi uppgiften, inga personskador vilket är positivt. 

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.