Larm sjöambulanstransport prio 1

Larm med högsta prioritet till Kosteröarna. Sjöräddningssällskapet transporterar ut medicinsk personal till patienten för bästa pre-hospitala omhändertagandet.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.