Lek med vattenskotrar slutar illa

Kollision med skotrar.

Idag ryckte vi ut till två vattenskoteråkande personer utanför Sandemar efter att den ena skotern börjat sjunka och den andra kapsejsat vid assistans av den sjunkande. Blöta kläder och kalla. Personerna blev vårdade av både RS Dalarö och uppmötande ambulans. Sjöpolisen anlände och det konstaterades vara en olyckshändelse. RS Dalarö bogserade de två åkdonen till Karlslund där trailers väntade.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.