Livräddning direkt från stationshuset

Plötsligt händer det oväntade. Besättningen på dagens jourpass står och pratar på bryggan, just då hoppar en tonåring i vattnet från kajen, ivrigt påhejad av kompisar. Stort misstag då vattensläppet öppet från slussen. Hon kan inte simma tillbaka och klarar inte att diagonalsimma. Vi lägger oss snabbt på Rescue Rebecka af Odd Fellow och får tag i personen som vid det laget flyter lågt, kall och trött. Personen undkom idag med blotta förskräckelsen men kunde gått väldigt illa.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.