Lossdragning

En instruktör på seglarskolan i Ystad ringer och ber om hjälp med en liten segelbåt som har kört på stenarna vid vågbrytaren. Det är tre personer ombord som vi tar ombord i vår båt och sedan transporterar till kajen. Därefter går vi ut igen och bogserar in båten till kajen. Inga allvarliga skador, endast mindre materiella skador.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Grundstötning
Aktivitet:
Bogsering
Lossdragning
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
5.5 - 7.9
Vindriktning:
SW
Våghöjd:
1 - 1.5 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.