Lossdragning utanför Borstahusen

Just som vi förberedde enheterna för dagens övning ringde jourtelefonen och nytt fokus blev ett medlemsservice-uppdrag. En 7 meters segelbåt hade drabbats av motorproblem i inseglingsrännan till Borstahusen och drivit upp mot stenarna på hamnpiren. Då vattnet var väldigt grund kallade vi även upp RS Råå som kunde assistera med sin 8 meters båt. Tillsammans kunde Rescue Sten Clas och Rescue Ulla-Karin dra segelbåten flott och bogsera in i Borstahusens hamn. Ett mycket gott samarbete mellan stationerna RS Råå och RS Barsebäckshamn resulterade i en väl genomförd insats.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.