Magsmärta

Patient med svåra magsmärtor. Vi hämtar ambulanspersonal o därefter patienten. Återlämnar både patient o personal till ambulans vid Bastevik.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.