Man överbord från Color Magic

Larm 17:31 gällande man överbord (MOB) från Color Magic. Vi lämnar snabbt stationen med Rescue Länsförsäkringar och är på plats väster om Kosteröarna inom 35min och påbörjar sök. Efter en stund utses Christoffer på Rescue Länsförsäkringar till On Scene Coordinator och blir då räddningsledarens förlängda arm på plats. Ett metodiskt sök formaliseras och genomförs. Några fynd görs på plats och senare hittas PIW (Person in Water) av Seaking helikoptern och vinchas upp. Avtransporteras till sjukhus. Sjögående enheter återgår och avtackas för en bra insats.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.