Markbrand Tallholmen, norr Kråmö.

Brand Tallholmen norr om Kråmö. Rescue Henry Andersson kommer fram som första enhet, kopplar tjockslang, kyrka och 2 smalsslang & påbörjar släckning. Kort efter ansluter räddningstjänsten med egen enhet och tar över släckningsarbetet. Rescue Lillie af Vivesta ansluter 16:20. Vi ligger kvar och pumpar vatten tills branden är släckt.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Brand eller befarad brand
Aktivitet:
Brandbekämpning
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
8.0 - 10.7
Vindriktning:
S
Våghöjd:
0.2 - 0.5 m
Siktförhållanden:
God sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.