Maskinhaveri

Uppringd av medlem med maskinhaveri i mindre motorbåt vid Skrubban. Fyra frivilliga sjöräddare ryckte ut med Rescue Ilse Sanne. Åtta minuter senare för bogsering till hemmahamnen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.