Maskinhaveri

Vi får ett samtal från en person som har problem med maskinen. Vi lokaliserar båten, kopplar bogsertross och bogserar in till båtens hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.