Maskinhaveri

Styrpulpetbåt som fick kraftiga vibrationer i utombordaren. Fick ankra och begärde bogserhjälp tillbaka till kaj. Tre ungdomar ombord, föredömligt klädda i flytvästar och som hade den goda sinnesnärvaron att ankra med inte mindre än två ankare för att inte driva upp på land.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Maskin/propellerhaveri
Aktivitet:
Bogsering
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
3.4 - 5.4
Vindriktning:
SW
Våghöjd:
0.2 - 0.5 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.