Maskinhaveri

En medlem kontaktade oss via medlemscentralen eftersom båten fått maskinhaveri. Tre frivilliga sjöräddare bemannade Rescue Sonja Margith och bogserade båten till Kalmar hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.