Maskinhaveri innanför Skags udde

En medlem ringde på jourtelefonen. Denne hade drabbats av maskinhaveri innanför Skags udde. Vid tillfället rådde kraftig nordlig vind vilket försvårade angöring av Örnsköldsvik och framförallt gästhamnen. Rescue Ilse Sanne med fyra frivilliga sjöräddare ombord lämnar Kaj och assisterar haveristen till gästhamnen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.