Masthaveri

Masthaveri

Under pågående patrullrunda larmar JRCC (Sjö- och flygräddningscentral) om en segelbåt med masthaveri.

Rescue Ilse Sanne avbryter patrullrundan och styr mot angiven position, även lotsbåt 216 larmas på ärendet. I grov sjö går vi tillsammans med lotsbåt 216 till haveristen. Vid framkomst är det lugnt ombord på segelbåten och havererad mast tillsammans med segel är säkrat och släpar på babordssidan. Segelbåten gör några knop med egen motor i den hårda grova sjön och beslut fattas att Rescue Ilse vägleder haveristen in på lugnare vatten för en säkrare plats att koppla upp för bogsering. Väl inne på lugnare vatten tas beslut i samråd med haveristen att dom fortsätter för egen maskin tillsammans med Rescue Ilse Sanne som övervakar och vägleder in mot säker hamn.

Strax innan ankomst till hamn lämnar lotsbåt 216 för andra uppdrag och Rescue Ilse Sanne fortsätter att assistera haveristen till hamn. När haveristen ankommer hamn står frivilliga sjöräddare beredda att ta emot haveristen och lägga fast.

Efter att allt är lugnt, så återgår Rescue Ilse Sanne till hemmahamn i den stökiga sjön.

 

#Frivilliga #Högakusten #SSRS #Rescueilsesanne #Örnsköldsvik #Mastbrott #Haveri #JRCC  

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.