Mayday-anrop från en segelbåt med roderhaveri

Under måndagen fick Rescue Mærsk Mc-Kinney Møller ett larm om en ambulanstransport. På väg tillbaka till station hör besättningen ett mayday-anrop från en segelbåt med roderhaveri. Då Rescue Mærsk Mc-Kinney Møller var i närheten kunde vi skyndsamt nå fram till haveristen och få på en bogsertross innan båten satte sig helt på grund. På grund av väderförhållandena och båtens storlek kallade vi ut Rescue Georg Lysell för att stabilisera bogseringen genom att hjälpa till att bromsa båten. 

Ett väl genomfört uppdrag som hade kunnat sluta illa om vi inte varit på rätt plats vid rätt tidpunkt. 

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.