Med vingar på grund

Segelbåt på grund vid Nämdöfjärden. Efter en stunds lirkande fick vi loss båten som sedan seglade kunde segla iväg. 

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.