Medevac, Vättern

Ett fartyg önskar vår assistans för att evakuera en person som har en skada. Vi befinner oss nära och kör in patienten till fastlandet där denne tar sig till sjukhus.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.