Medicinsk evakuering

Larm om medicinsk evakuering, medevac, från handesfartyg som befinner sig vid seperationen öster om Vändburg. Med en västlig kurs fick vi bra förhållanden på fartygets styrbordssida för att ta ombord patienten via lotsstegen. Åter till Vändburg för överlämning till väntande ambulans.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.