Medicinsk evakuering från handelsfartyg

Larm om medicinsk evakuering från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) angående en skadad besättningsman på roro Tundraland. Transport till Kappelshamn där patienten överlämnas till ambulans.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.