Medicinsk evakuering från kryssningsfartyg

Larm från Sjö- och Flygräddningscentralen kl 21.23 angående en person ombord på kryssningsfartyget Silja Galaxy. Avgår omgående med Rescue Stenhammar samt ambulanspersonal. Bordar fartyget i höjd med Växlets fyr, där vi tar över patienten till räddningskryssaren och sjukvård påbörjas. Lämnar sedan över till ambulansbil för vidaretransport till sjukhus. Åter kaj kl 23.45. Vindbyar på 20m/s & dålig sikt.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.