Medicinsk evakuering från kryssningsfartyg

Samtal från Sjö-och Flygräddningscentralen angående en person ombord på ett kryssningsfartyg som är i behov av sjukvård. Inväntar ambulanspersonal och går sedan mot fartyget med Rescue Vialla. Väl framme bordar vi och tar över patienten till räddningskryssaren. Återgår mot Räfsnäs för omlastning till ambulans. Tät dimma, 3m/s, god sikt!

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.