Medivac från segelbåt

Larm om person i segelbåt med oklart vårdbehov. Framme vid patient konstaterar vi att båten står på grund och vi har ingen möjlighet att nå patienten. Vi bemannar vår åtta som kommer intill båten och kan ta över patienten för vidare transport till Rescue Länsförsäkringar där ambulanspersonal väntade. Transport in till Strömstad där patienten undersöks. Efter avlämnande återgår vi till den grundstötta båten och med hjälp av vår dinge fick vi dragit loss haveristen. Vi bogserar till hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport
Utsända enheter:

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.