Medlem drev upp på stenar

Medlem fick motorhaveri och drev upp på stenröset vid Kungens rastplats. Vi kunde koppla upp haveristen och hjälpa dem till kranen vid Kapurja.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.