Medlem med bränslebrist, Vättern

Medlem har fått bränslebrist och ankrat upp utanför Stjärnsunds slott. Vi går från Motala efter bunkring på egen enhet för att fylla på 20 liter bensin i medlemmens båt. De får igång motorn och kan gå för egen maskin till hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.