Medlem med bränsleproblem.

Jourskepparen blir uppringd av haverist med bränsleproblem. 3 mans besättning bemannar Rescue Stina Sore och går till haveristen som befinner sig endast några minuter från sjöräddningsstationen. Väl på plats kopplar vi upp för bogsering och drar haverist åter till sjösättningsrampen. De tre besättningsmännen assisterar sedan vid upptagningen och kan därefter återgå till hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.