Medlem med havererad motor

Förebyggande utryckning. Avbryter tillfälligt patrullering krng Storsjöyran efter samtal från medlem med motorhaveri, syd Boviken (Trångsviken) kl 20.00. Ankommer efter ca 40 minuter. Bogserar haveristen till hemmahamn. Åter Storsjöyran-området kl 22.10.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.